-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนประชาสรรค์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนประชาสรรค์

รหัสโรงเรียน : 430102

เขตการศึกษา : สพป.ยโสธร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – นาโส่ กุดชุม ยโสธร 35140

โทรศัพท์ : 045750006

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนประชาสรรค์

-- advertisement --