โลโก้โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล

รหัสโรงเรียน : 430331

เขตการศึกษา : สพป.ยโสธร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – สามัคคี เลิงนกทา ยโสธร 35120

โทรศัพท์ : 045750234

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล