-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาโส่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาโส่

รหัสโรงเรียน : 430098

เขตการศึกษา : สพป.ยโสธร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – นาโส่ กุดชุม ยโสธร 35140

โทรศัพท์ : 0973266865

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาโส่

-- advertisement --