-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ

รหัสโรงเรียน : 430115

เขตการศึกษา : สพป.ยโสธร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านสร้างแต้ – โพนงาม กุดชุม ยโสธร 35140

โทรศัพท์ : 045979919

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ

-- advertisement --