-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)

รหัสโรงเรียน : 430110

เขตการศึกษา : สพป.ยโสธร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านคำม่วงไข่ – โนนเปือย กุดชุม ยโสธร 35140

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)

-- advertisement --