-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง

รหัสโรงเรียน : 430083

เขตการศึกษา : สพป.ยโสธร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหนองเมืองกลาง – กุดชุม กุดชุม ยโสธร 35140

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง

-- advertisement --