-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

รหัสโรงเรียน : 430322

เขตการศึกษา : สพป.ยโสธร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 164 – ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร 35120

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

-- advertisement --