-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา

รหัสโรงเรียน : 430099

เขตการศึกษา : สพป.ยโสธร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – นาโส่ กุดชุม ยโสธร 35140

โทรศัพท์ : 0819671591

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา

-- advertisement --