-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกระบุรี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกระบุรี

รหัสโรงเรียน : 460050

เขตการศึกษา : สพป.ระนอง

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 139 – น้ำจืด กระบุรี ระนอง 85110

โทรศัพท์ : 077-891242

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกระบุรี

-- advertisement --