-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านชาคลี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านชาคลี

รหัสโรงเรียน : 460065

เขตการศึกษา : สพป.ระนอง

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 82 เพชรเกษม บางหิน กะเปอร์ ระนอง 85120

โทรศัพท์ : 0869519021

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านชาคลี

-- advertisement --