-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านท่าฉาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านท่าฉาง

รหัสโรงเรียน : 460011

เขตการศึกษา : สพป.ระนอง

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 374 – หงาว เมืองระนอง ระนอง 85000

โทรศัพท์ : 077811775

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านท่าฉาง

-- advertisement --