-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนา

รหัสโรงเรียน : 460060

เขตการศึกษา : สพป.ระนอง

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 9/9 – บ้านนา กะเปอร์ ระนอง 85120

โทรศัพท์ : 077-890060

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนา

-- advertisement --