-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบางปรุ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบางปรุ

รหัสโรงเรียน : 460071

เขตการศึกษา : สพป.ระนอง

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านบางปรุ – กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง 85120

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบางปรุ

-- advertisement --