-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบางหิน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบางหิน

รหัสโรงเรียน : 460064

เขตการศึกษา : สพป.ระนอง

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 166 – บางหิน กะเปอร์ ระนอง 85120

โทรศัพท์ : 077-861249

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบางหิน

-- advertisement --