-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ

รหัสโรงเรียน : 460012

เขตการศึกษา : สพป.ระนอง

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 108 – หงาว เมืองระนอง ระนอง 85000

โทรศัพท์ : 077-880019

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหาดทรายดำ

-- advertisement --