-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหินช้าง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหินช้าง

รหัสโรงเรียน : 460032

เขตการศึกษา : สพป.ระนอง

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 100 – ปากน้ำ เมืองระนอง ระนอง 85000

โทรศัพท์ : 077-863266

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหินช้าง

-- advertisement --