-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยเสียด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยเสียด

รหัสโรงเรียน : 460072

เขตการศึกษา : สพป.ระนอง

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1/3 – กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง 85120

โทรศัพท์ : 077861067

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยเสียด

-- advertisement --