-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเกาะพยาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเกาะพยาม

รหัสโรงเรียน : 460021

เขตการศึกษา : สพป.ระนอง

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 89 – เกาะพยาม เมืองระนอง ระนอง 85000

โทรศัพท์ : 0908679654

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเกาะพยาม

-- advertisement --