-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง

รหัสโรงเรียน : 460061

เขตการศึกษา : สพป.ระนอง

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 8 – เชี่ยวเหลียง กะเปอร์ ระนอง 85120

โทรศัพท์ : 077890096

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง

-- advertisement --