-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60

รหัสโรงเรียน : 460017

เขตการศึกษา : สพป.ระนอง

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 258/263 ร้ตนโกสินทร์ 200ปี บางริ้น เมืองระนอง ระนอง 85000

โทรศัพท์ : 077811660

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60

-- advertisement --