-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

รหัสโรงเรียน : 460042

เขตการศึกษา : สพป.ระนอง

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 229 – จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง 85110

โทรศัพท์ : 077880878

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

-- advertisement --