-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดชากผักกูด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดชากผักกูด

รหัสโรงเรียน : 470212

เขตการศึกษา : สพป.ระยอง เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1/2 – นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง 21180

โทรศัพท์ : 038897522

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดชากผักกูด

-- advertisement --