-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดหนองกรับ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดหนองกรับ

รหัสโรงเรียน : 470128

เขตการศึกษา : สพป.ระยอง เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – บ้านค่าย – บ้านบึง หนองบัว บ้านค่าย ระยอง 21120

โทรศัพท์ : 038961266

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดหนองกรับ

-- advertisement --