-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด

รหัสโรงเรียน : 470054

เขตการศึกษา : สพป.ระยอง เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – บ้านนา แกลง ระยอง 21110

โทรศัพท์ : 038-916033

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด

-- advertisement --