-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม

รหัสโรงเรียน : 470177

เขตการศึกษา : สพป.ระยอง เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – บ้านบึง-แกลง พลงตาเอี่ยม วังจันทร์ ระยอง 21210

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม

-- advertisement --