-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านมะเดื่อ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านมะเดื่อ

รหัสโรงเรียน : 470203

เขตการศึกษา : สพป.ระยอง เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 55 – เขาน้อย เขาชะเมา ระยอง 21110

โทรศัพท์ : 039626292

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านมะเดื่อ

-- advertisement --