-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน

รหัสโรงเรียน : 470105

เขตการศึกษา : สพป.ระยอง เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ชากพง แกลง ระยอง 21190

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน

-- advertisement --