-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต)

รหัสโรงเรียน : 470186

เขตการศึกษา : สพป.ระยอง เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – ป่ายุบใน วังจันทร์ ระยอง 21210

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต)

-- advertisement --