โลโก้โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

รหัสโรงเรียน : 480323

เขตการศึกษา : สพป.ราชบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บัานบ่อหวี – ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี 70180

โทรศัพท์ : 032720008

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)