-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ

รหัสโรงเรียน : 480022

เขตการศึกษา : สพป.ราชบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 53 – น้ำพุ เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032206870

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านชัฎเจริญ

-- advertisement --