-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที่ 12)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที่ 12)

รหัสโรงเรียน : 480018

เขตการศึกษา : สพป.ราชบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 249 ราชบุรี – จอมบึง หินกอง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032228353

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที่ 12)

-- advertisement --