-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านปากสระ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านปากสระ

รหัสโรงเรียน : 480315

เขตการศึกษา : สพป.ราชบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 35 – จอมประทัด วัดเพลง ราชบุรี 70170

โทรศัพท์ : 032282635

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านปากสระ

-- advertisement --