-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านพุบอนบน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านพุบอนบน

รหัสโรงเรียน : 480342

เขตการศึกษา : สพป.ราชบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านพุบอนบน – บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี 70180

โทรศัพท์ : 0879969505

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านพุบอนบน

-- advertisement --