-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านร่องเจริญ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านร่องเจริญ

รหัสโรงเรียน : 480343

เขตการศึกษา : สพป.ราชบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี 70180

โทรศัพท์ : 0857729234

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านร่องเจริญ

-- advertisement --