-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านวังปลา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านวังปลา

รหัสโรงเรียน : 480300

เขตการศึกษา : สพป.ราชบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – แก้มอ้น จอมบึง ราชบุรี 70150

โทรศัพท์ : 089-9849281

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านวังปลา

-- advertisement --