-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองขนาก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองขนาก

รหัสโรงเรียน : 480280

เขตการศึกษา : สพป.ราชบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ที่ 9 – จอมบึง จอมบึง ราชบุรี 70150

โทรศัพท์ : 081-8808523

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองขนาก

-- advertisement --