-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)

รหัสโรงเรียน : 480353

เขตการศึกษา : สพป.ราชบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 96 – หนองพันจันทร์ บ้านคา ราชบุรี 70180

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)

-- advertisement --