-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า

รหัสโรงเรียน : 480284

เขตการศึกษา : สพป.ราชบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – เบิกไพร จอมบึง ราชบุรี 70150

โทรศัพท์ : 032720046

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า

-- advertisement --