-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองสีนวล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองสีนวล

รหัสโรงเรียน : 480296

เขตการศึกษา : สพป.ราชบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่5 รพช.หนองขาม-ด่านทับตะโก ด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี 70150

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองสีนวล

-- advertisement --