-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยผาก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยผาก

รหัสโรงเรียน : 480316

เขตการศึกษา : สพป.ราชบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 153 – สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 70180

โทรศัพท์ : 032720002

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยผาก

-- advertisement --