-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง

รหัสโรงเรียน : 480340

เขตการศึกษา : สพป.ราชบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี 70180

โทรศัพท์ : 032731255

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง

-- advertisement --