-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด

รหัสโรงเรียน : 480351

เขตการศึกษา : สพป.ราชบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 104 บ้านคา – ร่องเจริญ บ้านคา บ้านคา ราชบุรี 70180

โทรศัพท์ : 0845961959

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด

-- advertisement --