-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)

รหัสโรงเรียน : 480355

เขตการศึกษา : สพป.ราชบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 104 ชัฎป่าหวาย-หนองจอก หนองพันจันทร์ บ้านคา ราชบุรี 70180

โทรศัพท์ : 032731677

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)

-- advertisement --