-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี

รหัสโรงเรียน : 480352

เขตการศึกษา : สพป.ราชบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 157 – หนองพันจันทร์ บ้านคา ราชบุรี 70180

โทรศัพท์ : 0819958431

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี

-- advertisement --