-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดวังมะนาว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดวังมะนาว

รหัสโรงเรียน : 480228

เขตการศึกษา : สพป.ราชบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – วังมะนาว ปากท่อ ราชบุรี 70140

โทรศัพท์ : 032282687

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดวังมะนาว

-- advertisement --