-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์

รหัสโรงเรียน : 480310

เขตการศึกษา : สพป.ราชบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – วัดเพลง วัดเพลง ราชบุรี 70170

โทรศัพท์ : 032399464

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์

-- advertisement --