-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์

รหัสโรงเรียน : 480348

เขตการศึกษา : สพป.ราชบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : หมู่ที่ 6 หนองพันจันทร์ บ้านหนองจอก หนองพันจันทร์ บ้านคา ราชบุรี 70180

โทรศัพท์ : 032731633

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดหนองพันจันทร์

-- advertisement --