-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง)

รหัสโรงเรียน : 480012

เขตการศึกษา : สพป.ราชบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – เจดีย์หัก เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032319841

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง)

-- advertisement --