-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง

รหัสโรงเรียน : 480269

เขตการศึกษา : สพป.ราชบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 1 – ปากช่อง จอมบึง ราชบุรี 70150

โทรศัพท์ : 032-740309

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง

-- advertisement --