-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดเวียงทุน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดเวียงทุน

รหัสโรงเรียน : 480313

เขตการศึกษา : สพป.ราชบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 76/2 – เกาะศาลพระ วัดเพลง ราชบุรี 70170

โทรศัพท์ : 032240540

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดเวียงทุน

-- advertisement --